Identyfikacja wizualna Twojej firmy. Nie bagatelizuj jej!

Wydaje Ci się, że klienci zdecydują się wybrać Twoją firmę i oferowane przez nią produkty wyłącznie na podstawie ich jakości oraz parametrów technicznych? Jeśli tak, to masz rację – wydaje Ci się. Współczesny rynek, niezależnie od tego, o jaką branżę chodzi, jest dzisiaj niezwykle konkurencyjny, a oferty zazwyczaj są do siebie względnie podobne. Dlatego też, bardzo często o tym, jakie konsument podejmuje decyzje decyduje nie wartość merytoryczna oferty, ale jej… opakowanie. Przez opakowanie mamy tutaj na myśli markę i sposób, w jaki została ona wykreowana. Jednym z najważniejszych elementów brandingu, a więc kreowania marki jest stworzenie systemu identyfikacji wizualnej.

Estetyka ma znaczenie

Badania naukowe pokazują, że około 70% bodźców, jakie docierają do naszego umysłu, to bodźce wzrokowe. Kupujemy oczami – to one bowiem dostarczają nam pierwszego wrażenia. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze tego, czy innego produktu, a nawet o tym, czy pozostaniemy na dłużej na jakiejś stronie internetowej, bierzemy pod uwagę w pierwszych 15 – 30 sekundach przede wszystkim percepcję wzrokową.

Na podstawie znanych nam wzorców, które są w pewnym sensie wdrukowane w świadomość dokonujemy oceny i łączymy markę z określonymi wartościami. Dlatego też, absolutnie nie można bagatelizować tego, w co „opakujemy” nasz produkt i naszą firmę, a więc – mówiąc prościej, jakie wybierzemy logo, kolorystykę, typ czcionki i sposób połączenia tego wszystkiego. Liczyć się będą nawet najdrobniejsze niuanse.

Identyfikacja wizualna – jak ją stworzyć?

Tworzeniem systemów identyfikacji wizualnej zająć się powinni specjaliści w zakresie reklamy, promocji oraz wizerunku. A to dlatego, że, jak pokazują wstępne uwagi – mają one bardzo duże znaczenie.

Pierwszą fazą – jeszcze przed projektowaniem, jest przeprowadzona bardzo drobiazgowo analiza dotycząca tego, jaka jest grupa docelowa firmy, a więc kim są jej odbiorcy. W zależności od tego, jaki jest ich profil społeczno-psychologiczny, dobiera się odpowiednie wartości, z którymi kojarzyć się powinny produkty. Inaczej promować się będzie firma z branży przemysłowej, która współpracuje przede wszystkim na polu B2B – tu kluczowymi wartościami mogą być na przykład prestiż, innowacyjność, solidność, najwyższa jakość oferowanych produktów, inaczej zaś – firma działająca w sektorze B2C, oferująca na przykład kobiece kosmetyki – tu bowiem, wartości będą o wiele bardziej emocjonalne.

Gdy powstanie swoisty schemat wizerunkowy i określone zostaną cele komunikacyjne promocji, przystąpić można do ich przełożenia na stronę estetyczną i graficzną. Na tym etapie dobiera się przede wszystkim logotyp i kolorystykę, jak również typ czcionki oraz sposób łączenia tych elementów w spójną całość w różnorodnych materiałach. Jeśli zajmują się tym profesjonalni graficy z doświadczeniem w brandingu, zazwyczaj akcja kończy się powodzeniem, a logotyp i wszystkie inne wizualne atrybuty marki zapewniają skuteczną komunikację wartości z konsumentem.

W jaki sposób wykorzystuje się system identyfikacji wizualnej?

System identyfikacji wizualnej jest swoistym opakowaniem, czy też „skórą” marki, a co za tym idzie firmy. Jest to element, który jest pierwszym komunikatem i pierwszą formą zetknięcia się z klientem. Wykorzystuje się go zatem nieustannie w działalności firmy i, co najważniejsze, bez dokonywania modyfikacji kolorystyki, czy też proporcji (w tym celu tworzony jest specjalny wzornik – wykorzystywany np. przy wydruku materiałów, zawierający dokładne parametry kolorystyczne i związane z wymiarami).

Zgodnie z tym wzorcem tworzone jest logo firmy na elewację budynku, wszelkie materiały promocyjne – takie, jak wizytówki, reklamy – prasowe, ulotki, czy też outdoorowe, strona internetowa firmy i wiele więcej. Spójność i powtarzalność tego samego układu graficznego pozwala wizerunkowi estetycznemu firmy, a co za tym idzie – niesionymi przezeń wartościami - sukcesywnie zapaść w świadomość klientów.

Konsekwencją rozpoznawalności, która staje się niemal automatyczna, jeśli kampania brandingowa prowadzona jest konsekwentnie, jest zwiększenie zaufania do firmy i chętniejsze wybieranie jej produktów spośród oferowanych na rynku. Nie da się zatem przecenić roli systemu identyfikacji wizualnej dla firmy.