Prezentacja multimedialna, czyli jak ją dobrze przygotować

Prezentacja multimedialna to jedna z częściej wykorzystywanych form komputerowej kreacji. Cieszy się popularnością wśród firm, którym zależy na zaprezentowaniu swoich produktów, specyfiki swojego działania, planów sprzedażowych czy strategii marketingowych. Chociaż przygotowanie prostej prezentacji w sensie technicznym jest łatwe, to jednak samo wstawienie kilku zdjęć z podpisami nie tworzy jeszcze dobrego produktu, który nie tylko dotrze do odbiorcy i zainteresuje go, ale również osiągnie zamierzony efekt, jakim jest przekazanie konkretnej wiedzy. Dobra prezentacja musi spełniać kilka warunków dotyczących zarówno samej struktury slajdów, jak i zawartej w nich treści.

Aspekty techniczne

Na każdą prezentację składają się dwa elementy podstawowe. Jednym z nich jest sfera techniczna, czyli układ graficzny, kolorystyka, ilość zdjęć, możliwość przełączania ręcznego czy automatycznego, efekty wizualne, a drugi to aspekt merytoryczny, czyli zawarte w prezentacji treści. W dobrze przygotowanej od strony technicznej prezentacji warto zwrócić uwagę na takie elementy, jak:

Układ slajdów – jeden z pierwszych elementów, jakie wybiera się podczas tworzenia prezentacji. Do wyboru jest zazwyczaj wiele gotowych szablonów o różnym układzie, umożliwiających wstawianie w odpowiednie okienka wykresów, zdjęć i tekstu, zależnie od potrzeb. W dobrej prezentacji układ slajdu powinien być odpowiednio dopasowany do tego, co przedstawia oraz zróżnicowany. Jednolitość i schematyczność bywa nudna i monotonna.

Kolorystyka – wybierając kolor prezentacji trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszym z nich jest dopasowanie do treści, jaką przekazuje, co oznacza, że nie powinno się dodawać różowego tła do pracy przekazującej informacje z dziedziny mechaniki maszyn czy projektów architektonicznych. Drugi aspekt to kolor, który nie męczy wzroku. Wpatrywanie się przez kilkanaście minut w intensywną czerwień może zniechęcić odbiorcę.  Najlepszym rozwiązaniem jest neutralne stonowane tło bez żadnych graficznych dodatków, które mogą dodatkowo zakłócać odbiór wizualny wykresów czy utrudniać skupienie się na treści. Dotyczy to również barw czcionki. Intensywnych kolorów można używać do podkreślenia ważnych informacji.

Długość prezentacji - jest uzależniona od przekazywanych treści, jednak z psychologicznego punktu widzenia zdolność do skupienia się na obrazie jest u człowieka ograniczona, dlatego im dłuższa prezentacja, tym mniejsze budzi zainteresowanie, nie wspominając już o możliwości zapamiętania treści. Wykładowcy na uczelniach uciekają się nawet do przekazania 2-godzinnego wykładu w formie prezentacji, która zawierają 40-50 slajdów. Z pewnością żaden student nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego z takiego pokazu.

Ilość tekstu w slajdzie - warunkuje możliwość odczytania przez odbiorcę. Nawet, jeśli zakłada się wyświetlenie slajdu przez kilka minut, to duża liczba linijek tekstu nie zawsze pozwala zrozumieć całość wypowiedzi. Najbardziej optymalne rozwiązanie, to 8—10 linijek albo maksymalnie 6 obiektów graficznych. Ważna jest sama czcionka. Najlepsze w odbiorze są proste kroje, bez ozdobników, wielkości 24 pkt. oraz ograniczenie do 1-2 krojów na jednym slajdzie. Przy większej ilości tekstu konieczne są akapity.

Ilość efektów specjalnych – nie należy przesadzać z ich ilością, choć wiele osób lubuje się w wykorzystywaniu dostępnych efektów wizualnych. Od ciągłego obracania, przesuwania, pływania czy wirowania obrazków można doznać szybkiego zmęczenia wzroku, dlatego stosowanie efektów warto ograniczyć jedynie do podkreślania konkretnych i ważnych treści czy elementów graficznych.

Niezbędne elementy prezentacji – poza samymi slajdami z zasadniczą treścią ważny jest też układ prezentacji, która powinna zawierać takie elementy, jak ekran powitalny z tematem i nazwiskiem autora, plan prezentacji, a po jej zakończeniu wnioski podsumowujące i podziękowanie za uwagę.

Aspekt merytoryczny

Poza samą konstrukcją slajdów, ich kolorami, układem i długością w dobrej prezentacji ważna jest przekazywana w nich treść. Do najważniejszych aspektów w tym zakresie zalicza się:

Selekcja treści – polegająca na starannym wyborze tego, co jest najważniejsze w przekazie i szczególnie powinno być zapamiętane. Dobra prezentacja ma mieć charakter hasłowy. Zawsze trzeba pamiętać, że pokaz uzupełnia się własną wypowiedzią, dlatego nie ma potrzeby szczegółowego opisywania na slajdzie danego zjawiska. Informacja powinna mieć charakter encyklopedyczny, ale musi być na tyle bogata w wartości merytoryczne, że wywoła skojarzenie z konkretnym zjawiskiem. Przykładem może być ilustrowanie strzałkami kierunku przepływu energii czy wyrównywania ciśnień w dwóch naczyniach.

Układ treści – powinien stanowić spójną całość, systematyczne przechodzenie do kolejnego, powiązanego z poprzednim aspektu zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu. Każdy kolejny slajd powinien być uzupełnieniem lub kontynuacją poprzedniego. W dobrej prezentacji nie występuje zjawisko przeskakiwania z tematu na temat.

Przeładowanie – wynikające z wymienionych już wcześniej czynników sprowadza się do ograniczenia treści nie tylko na jednym slajdzie, ale też w całej prezentacji. Jeśli nie ma możliwości ograniczenia ilości wiedzy, to korzystniej jest dodać kilka slajdów niż upakować więcej treści na każdym z nich.

Spójność grafiki z tekstem – jeden z ważniejszych elementów, który powoduje, że wiedza jest łatwiej przyswajalna. Większość osób lepiej zapamiętuje obrazy niż słowo pisane, jednak trzeba zawsze pamiętać, że obraz ma być odzwierciedleniem tego, co zawiera tekst. Poza tym ma być prosty, czytelny i zrozumiany, a nie stanowić skomplikowany schemat z niewidocznymi podpisami. Często też sama grafika wystarczy, aby przekazać istotę jakiegoś zjawiska czy budowę układu.

Chcesz mieć pewność, że prezentacja przygotowana na potrzeby Twojej firmy spełni swoją rolę? Skorzystaj z pomocy profesjonalnej agencji interaktywnej. Specjaliści podpowiedzą, jak poprzez prezentację multimedialną dotrzeć z przekazem do odbiorców, by osiągnąć założone cele.